Bjeco AB

Bjeco AB erbjuder konsulttjänster inom R³-teknik och kontrollerade miljöer.

Projektledning
Kravspecifikationer
Projekteringsledning
Rådgivning och projektering av:

   · Renhet och rena rum
   · Livsmedelshygien
   · Vatten och avlopp
   · Luftbehandling
   · Värme och Kyla
   · Styr, regler och övervakning
   · Inomhusklimat

Pågående projekt

Projekteringsledning åt Skanska för Nya Karolinska Solna

GE Healthcare-Utbildningslaboratorium

APL-Tillverkningslokaler läkemedel