Sverige

Referenser jag Sverige

Projekt
Nya Karolinska Solna
Projekteringsledning, rådgivning
Skanska Healthcare AB

Rena vävnadsrum
Kravspecifikationer och rådgivning
SUS, Lund, klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Renrumssymposium Hygien och Ventilation
Föreläsare
Biotekpro

Rena vävnadsrum
Kravspecifikationer och rådgivning
KS, klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Sjukhusprojekt
VVS-projektering
Locum genomen Incoord

Produktions-och forskningslokaler åt SentoClone
Specifikationer och projektering av rena media och HVAC-Nordnordost
Pharmaplan

Fråga för tillverkning av radiopharmaca
Kravspecifikationer VVS Projektering VVS
Uppsala Imanet GE Healthcare

Ombyggnad av produktionslokaler och laboratorier
VVS-projektering
Phadia AB

Flyttning av mottagningsstation för syror
Mânga med åtgärdsförslag
Pfizer hälsa AB

Nya cellodlingsrum åt COB
Validering
Innomed konsult AB

Nya cellodlingsrum åt COB
Projektledning VVS-projektering
Fabege AB

Om-och tillbyggnad av produktionslokaler, GMP-krav
VVS-projektering
VECURA AB

Ombyggnader av forskningslab Novum
Projektledning SA
Avtalsslutande AB